conditor
conditor ubezpieczenia

NNW Szkolne

NNW Szkolne

jest przenaczone dla placówek szkolnych, nauczycieli oraz rodziców chcących samodzielnie ubezpieczyc dziecko i obejmuje jego życie i zdrowie. Wypłata świadczenia następuje:

  • w razie stwierdzenia trwałego uszczerbku na zdrowiu
  • w razie śmierci ubezpieczonego w wysokości do 100 % sumy ubezpieczenia określanej w umowie ubezpieczenia

Aby dobrze ubezpieczyć swoje dziecko zwróć uwagę na:

  • sumę ubezpieczenia
  • zakres świadczeń czy ubezpieczenie obowiązuje przez cały rok (również podczas uprawiania sportu, poza szkołą)
  • czy obowiązuje w kraju i za granicą
  • czy obejmuje urazy powstałe również na podwórku czy w domu
  • czy ubezpieczenie zawiera NNW ze świadczeniem medycznym, szpitalnym i rehabilitacyjnym
  • listę zdarzeń, za które dziecko może otrzymać świadczenie

 

W ramach NNW szkolnego możemy ubezpieczyć m.in.:

  • przedszkolaków, uczniów
  • studentów,
  • wychowanków domu dziecka, ognisk wychowawczych i innych ośrodków pracy z dziećmi i młodzieżą

Dodatkowo oferujemy też polisy OC i NNW dla nauczycieli, wychowawców, instruktorów i pozostałego personelu w placówkach oświatowo – wychowawczych.

Zapraszamy do naszych Oddziałów na terenie całego kraju. Pomożemy dobrać Ci polisę pod Twoje indywidualne potrzeby.

 Kontakt
Skontaktuj się z nami.


[recaptcha]