conditor
conditor ubezpieczenia

Życie

Indywidualne ubezpieczenie na

życie

jest zawierane na określony czas i zagwarantuje wypłatę świadczenia wskazanym przez Ciebie osobom w przypadku Twojej śmierci. Warto wykupić ubezpieczenie na okres nie krótszy niż 5 lat, ponieważ jeżeli w tym czasie nastąpi znaczące pogorszenie się Twojego stanu zdrowia możesz zostać nie objętym kolejnym ubezpieczeniem.

Przy doborze ubezpieczenia na życie sprawdź:

  • zakres ochrony,
  • sumę ubezpieczenia,
  • wyłączenia od odpowiedzialności,
  • terminy zgłoszeń i możliwości odstąpienia od umowy.

Na cenę może mieć wpływ wiek osoby ubezpieczanej, płeć, liczba dzieci, wykonywany zawód, termin (bezterminowy lub na czas określony) czy aktualny stan zdrowia. Ubezpieczenie na życie wymaga indywidualnej wyceny składki ubezpieczeniowej.

Ubezpieczenie na życie możesz rozszerzyć:

  • ­ podnosząc sumę odszkodowania,
  • ­ wysokość ochrony na wypadek trwałego kalectwa,
  • ­ o zapłatę składki przez ubezpieczyciela, jeżeli na skutek trwałego inwalidztwa nie będziesz w stanie podjąć pracy,
  • ­ o ubezpieczenie od zachorowania na nowotwór, udar mózgu, zawał serca i inne choroby, ujęte w OWU,
  • ­zapłatę za pobyt w szpitalu.

Pamiętaj, że zakres, który wybierzesz w ramach ubezpieczenia na życie wpłynie na wysokość Twojej składki. Jednak komfort i gwarancja pomocy w razie wypadku jest znacznie cenniejsza, dlatego też zapraszamy do naszych Oddziałów na terenie całego kraju. Pomożemy dobrać Ci polisę pod Twoje indywidualne potrzeby.

W naszych Oddziałach możesz zapłacić za swoją składkę jednorazowo lub rozłożyć swoją płatność nawet na 11 rat!Kontakt
Skontaktuj się z nami.
[contact-form-7 id="51" title="Formularz 1"]