conditor
conditor ubezpieczenia

zobacz zasady konkursu GOOD MORNING WIETNAM

Sprawdź, co musisz zrobić, aby polecieć do WIETNAMU 16-25.10.2018 r.

w konkursie zorganizowanym przez MULTIAGENCJĘ CONDITOR z:

LINK4, PROAMA, GENERALI, GOTHAER, PZU oraz WARTA ŻYCIE.

BILET Z LINK4

BILET Z PROAMA

BILET Z GENERALI

BILET Z GOTHAER

BILET Z PZU

BILET Z WARTA ŻYCIE

Aby wziąć udział w konkursie musisz uzyskać największą ilość punktów z danego Towarzystwa Ubezpieczeniowego oraz spełnić poniższe warunki:

 1. W konkursie liczy się przypis z nowego biznesu.
 2. W konkursie biorą udział tylko i wyłącznie polisy opłacone do końca trwania konkursu, poprawnie rozliczone oraz nie mogą wygasnąć do 31.08.2018.
 3. Punkty z poszczególnych T.U. nie sumują się.
 4. Partner może wygrać tylko jedną nagrodę.
 5. Nagroda nie może zostać wymieniona na gotówkę.
 6. Z nagrody może skorzystać tylko jeden Partner lub jego Pracownik.
 7. Nagroda nie może być odstąpiona osobie trzeciej.
 8. W przypadku rezygnacji z nagrody, nagroda przechodzi na kolejnego Partnera w danej grupie konkursowej T.U.
 9. W przypadku takiej samej ilości punktów w danej grupie o kolejności decyduje przypis z polis majątkowych.
 10. W przypadku polis majątkowych, kilka polis zawartych na tego samego klienta i tą samą lokalizację traktujemy jako jedną polisę.
 11. Wyniki częściowe będą wysyłane do Partnerów, którzy będą mieli najwyższy przypis z poszczególnych T.U. Wyniki będą generowane na podstawie raportu prowizyjnego do 15-tego każdego miesiąca.
 12. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia uczestnika konkursu w dowolnym momencie w przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących procedur i zasad współpracy z Multiagencją CONDITOR.
 13. Ostatecznie wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 15.09.2018
 14. Okres reklamacji 7 dni od ogłoszenia wyników.


Kontakt
Skontaktuj się z nami.