conditor
conditor ubezpieczenia

Zobacz zasady konkursu No stress

Sprawdź, co musisz zrobić aby polecieć do REPUBLIKI ZIELONEGO PRZYLĄDKA
w konkursie No stress zorganizowanym przez MULTIAGENCJĘ CONDITOR wspólnie z LINK4

1. Konkurs jest skierowany do Partnerów CONDITOR, którzy otrzymali dostęp do sprzedaży Link4 przed 01.02.2019. Pojęcie Partner określa sprzedaż na wszystkich loginach danej agencji ubezpieczeniowej.

2. Konkurs trwa od 01.02.2019 do 31.12.2019r.

3. W konkursie biorą udział polisy komunikacyjne pierwszoroczne oraz polisy majątkowe.

4. O zakwalifikowaniu polisy do konkursu decyduje jej data sprzedaży.

5. Partnerzy CONDITOR zostali podzieleni na 3 ligi. W każdej lidze są miejsca premiowane.

I liga -10 miejsc premiowanych

II liga -5 miejsc premiowanych

III liga -3 miejsca premiowane

6. Przydział Partnerów oraz liczba miejsc w danych ligach zostanie przesłane przy prezentacji pierwszych wyników konkursu.

7. Nagrodami jest 18 miejsc na szkoleniowo- motywacyjny wyjazd zagraniczny w 2020 r.

8. Kryterium do przyznawania nagrody są zdobyte punkty w trakcie trwania konkursu zgodnie z poniższymi zasadami:

  • 5pkt. za każde 100zł. za sprzedaż Ubezpieczenia Link 4 mama
  • 4pkt. za każde 200zł. przypisu majątkowego (do przypisu majątkowego wliczają się polisy mieszkaniowe, MIŚ, turystyczne)
  • 3pkt. za każde 1000zł. przypisu na polisach OC+AC (do przypisu wliczają się polisy sprzedane na kalkulatorze indywidualnym i miniflotowym wraz z produktami dodatkowymi)
  • 1pkt. za każde 1000zł. przypisu na polisach OC (do przypisu wliczają się polisy sprzedane na kalkulatorze indywidualnym i miniflotowym wraz z produktami dodatkowymi oraz OC 30dni)

9. Nagrody przyznawane są Partnerom, którzy uzyskają największą ilość punktów w Swojej lidze. W przypadku takiej samej liczby punktów o wygranej decyduje większy przypis na punktowanych polisach.

10. Warunek konieczny do spełnienia w okresie trwania konkursu:
• Zrealizowanie indywidualnego przypisu z wszystkich polis pierwszorocznych Link4
• Zrealizowanie indywidualnego przypisu na polisach majątkowych (ubezpieczenie mieszkań/domów; MiŚ, turystyczne)

11. Jeżeli Partner nie spełni któregoś warunku koniecznego lub zrezygnuje z wygranej, nagroda zostanie przyznana kolejnemu Partnerowi, który jej nie otrzymał w danej lidze.

12. Jeśli w danej lidze któreś z dostępnych miejsc nie zostanie przyznane Partnerowi, przechodzi ono do innej ligi zgodnie z poniższą zasadą:
• wolne miejsca z ligi I przechodzą do II a następnie do III,
• wolne miejsca z ligi II przechodzą do I a następnie do III,
• wolne miejsca z ligi III przechodzą do I a następnie do II.

13. W przypadku, gdy na dzień 05.01.2020 dany Partner będzie miał wskaźnik polis nieopłaconych powyżej 8%, jego punkty zostaną przeliczone na punkty z polis, gdzie została opłacona przez Klienta min. 1 rata.

14. Link4 w trakcie trwania konkursu zastrzega sobie możliwość organizowania dni premiowych.

15. Wyniki częściowe będą ogłaszane w kolejnym miesiącu z uwzględnieniem wyników sprzedażowych za miesiąc poprzedni do 50 partnerów z największą ilością punktów.

16. Z konkursu są wyłączeni pracownicy biur Conditor oraz biur należących do osób będących we współpracy z Multiagencją Conditor na podstawie umów managerskich oraz koordynatorskich

17. Ogłoszenie ostatecznych wyników nastąpi do 17.01.2020r.

18. Okres reklamacji 7 dni od ogłoszenia wyników.

19. Zwycięzca zobowiązany jest do zapłaty podatku.

20. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia uczestnika konkursu w dowolnym momencie w przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących procedur i zasad współpracy z LINK4.

 Kontakt
Skontaktuj się z nami.
[contact-form-7 id="51" title="Formularz 1"]