conditor
conditor ubezpieczenia

Zobacz zasady konkursu Królestwo Niderlandów

 

 

ZASADY KONKURSU

Zorganizowanego przez MULTIAGENCJĘ CONDITOR wraz z COMPENSĄ, którego nagrodą jest

udział w wycieczce do HOLANDII w terminie 21-25 kwietnia.2020 r.

1.Konkurs jest skierowany do Partnerów Conditor, którzy otrzymali dostęp do sprzedaży

COMPENSA przed 01.05.2019 r. Pojęcie Partner określa sprzedaż na wszystkich loginach

danej agencji ubezpieczeniowej.

2. Konkurs trwa od 01.06.2019 r. do 31.01.2020 r.

3. W konkursie biorą udział polisy pierwszoroczne. W konkursie biorą udział tylko i wyłącznie

polisy opłacone do końca trwania konkursu, poprawnie rozliczone oraz te, które nie mogą

wygasnąć do 31.01.2020.

4. O zakwalifikowaniu polisy do konkursu decyduje jej data sprzedaży.

5. Nagrodami jest 16 miejsc na wycieczkę do HOLANDII w terminie 21 -25 kwietnia 2020 r.

6. Kryterium do przyznania nagrody zgodnie z poniższymi zasadami:

Warunkiem uczestniczenia w konkursie jest sprzedaż w całym okresie trwania konkursu min. 1 polisę z klauzulą ONKOPENSA (klauzula  dostępna w produktach NNW 1111, Rodzina 19044, Rolne 21021).

Kategoria 1

Kwalifikuje się pierwszych 10 Partnerów z największym przypisem całkowitej składki dla

Compensa TU SA VIG w w/w okresie :

Compensa Komunikacja

Compensa NNW- indywidualne i szkolne

Compensa Mój Dom 2 (CMD)

Compensa Rodzina

Compensa Gospodarstwo Rolne

Compensa Voyage

Compensa Mój Biznes/ Compensa Firma

Kategoria 2

Kwalifikuje się pierwszych 4 pośredników z największym przypisem składki z ubezpieczeń

zdrowotnych w w/w okresie.

Kategoria 3

Kwalifikuje się pierwszych 2 pośredników z największą ilością sprzedanych polis  z ubezpieczeń

życiowych – produkty Cportalowe „Między Nami”, NNW 197 zł , „Compensa Firma Życie”.

WAŻNE!!! W konkursie biorą udział polisy wystawione tylko przez CPortal!

7. Nagrody przyznawane są Partnerom, którzy uzyskają największy przypis z polis

pierwszorocznych. W przypadku takiego samego przypisu , decyduje przypis z polis

majątkowych.

8. Jeżeli Partner nie spełni któregoś warunku koniecznego lub zrezygnuje z wygranej, nagroda

zostanie przyznana kolejnemu Partnerowi.

9. Wyniki częściowe będą ogłaszane do 25-tego każdego następnego miesiąca.

W trzech kategoriach:

Kategorii 1- do 50 Partnerów

Kategorii 2- do 20 Partnerów

Kategorii 3- do 10 Partnerów

10. Partner może wygrać tylko jedną nagrodę. Nagroda nie może zostać wymieniona na gotówkę.

Z nagrody może skorzystać tylko jeden Partner lub jego Pracownik. Nagroda nie może być

odstąpiona osobie trzeciej.

11. W przypadku rezygnacji z nagrody, nagroda przechodzi na kolejnego Partnera w danej

kategorii konkursowej.

12. W przypadku polis majątkowych, kilka polis zawartych na tego samego klienta i tą samą

lokalizację traktujemy jako jedną polisę.

13. Wyniki częściowe będą wysyłane do Partnerów, którzy będą mieli najwyższy przypis

z poszczególnych kategorii. Wyniki będą generowane na podstawie raportu prowizyjnego do

25-tego każdego miesiąca.

14. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia uczestnika konkursu w dowolnym

momencie w przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących procedur i zasad

współpracy z MULTIAGENCJĄ CONDITOR Sp z o.o.

15. W konkursie nie biorą udziału Pracownicy MULTIAGENCJI CONDITOR Sp z o. o.

16. Zwycięzca zobowiązany jest do zapłaty podatku.

17. Ostatecznie wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 15.02.2020 r.

18.Okres reklamacji to 7 dni od ogłoszenia wyników, tj. do 22.02.2020 r.

POWODZENIA!Kontakt
Skontaktuj się z nami.
[contact-form-7 id="51" title="Formularz 1"]