conditor
conditor ubezpieczenia

Ubezpieczenie rowerowe

Przed wyjazdem rowerowym warto dobrze się ubezpieczyć. Odpowiednia będzie polisa turystyczna, która obejmuje zakresem np.: uprawianie kolarstwa górskiego. Polisa ubezpieczeniowa dla uprawiających ten sport za granicą powinna mieć znacznie rozszerzony zakres ubezpieczenia niż dla tych, którzy jeżdżą na rowerze w kraju.

Ubezpieczenie rowerowe powinno zawierać:

 • pokrycie kosztów leczenia za granicą, w tym koszty akcji ratowniczych
 • Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC w życiu prywatnym), chroni przed szkodami wyrządzonymi osobom trzecim
 • Assistance – konsultanci Centrum Alarmowego ubezpieczyciela zorganizują Ci np. wizytę u lekarza, transport medyczny, udzielą informacji w przypadku problemów w podróży.
 • Ubezpieczenie bagażu lub/i sprzętu sportowego od kradzieży, zniszczenia.
 • Zrozumiałe definicje pojęć w OWU

Sprawdź wyłączenia odpowiedzialności:

 • użytkowania roweru niezgodnie z przepisami kodeksu drogowego
 • kierowania rowerem bez ważnej karty rowerowej przez osobę, która nie ukończyła 18 roku życia
 • wykonywania pracy fizycznej,
 • wyczynowego uprawiania sportów,
 • uprawiania sportów ekstremalnych,
 • wyrządzone podczas uczestnictwa w rajdach i wyścigach rowerowych,
 • wypraw do miejsc charakteryzujących się ekstremalnymi warunkami klimatycznymi lub przyrodniczymi, albo w ekspedycjach.

Popularna jest również Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), która uprawnia do korzystania ze świadczeń zdrowotnych danego kraju, na jednakowych zasadach, jak jego mieszkańcy oraz umożliwia dostęp do publicznej służby zdrowia. Kartę można otrzymać po zgłoszeniu się do NFZ pod warunkiem posiadania ubezpieczenia w NFZ (wraz z członkami rodziny ubezpieczonego).

Zalety:

 • brak wyznaczonych limitów na pokrycie kosztów leczenia
 • działa niezależnie od przyczyny powstania powodu jej leczenia
 • jest darmowa

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego nie pokryje jednak:

 • kosztów akcji poszukiwawczej i ratownictwa górskiego (w razie zaginięcia lub wypadku na stoku),
 • opłat za leczenie w prywatnych przychodniach (a często tylko takie mają do dyspozycji poszkodowani w ośrodkach narciarskich),
 • kosztów odszkodowania dla osób trzecich, gdy spowodujemy wypadek na stoku,
 • kosztów odszkodowania za złamania, skręcenia i inne uszczerbki na zdrowiu,
 • kosztów transportu medycznego do kraju (a w razie wypadku zagraniczny szpital leczy zazwyczaj pacjenta do momentu, aż osiągnie on stan umożliwiający jego transport do kraju),
 • kosztów leczenia, które są całkowicie lub częściowo odpłatne w ramach państwowego systemu opieki zdrowotnej w danym kraju.

 

 Kontakt
Skontaktuj się z nami.
[contact-form-7 id="51" title="Formularz 1"]