conditor
conditor ubezpieczenia

Ubezpieczenie do pracy za granicą

Ubezpieczenie na wyjazd do pracy za granicę powinno mieć szeroki zakres, powinno uchronić przed wysokimi kosztami leczenia za granicą kraju oraz odpowiedzialnością cywilną za ewentualne szkody wyrządzone osobom trzecim. Sprawdź czy Twoje ubezpieczenie zawiera:

 • pokrycie kosztów leczenia zarówno w prywatnych jak i państwowych placówkach medycznych
 • pokrycie kosztów niegwarantowanych przez Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego
 • organizacja i pokrycie kosztów leczenia oraz NNW
 • organizacja i pokrycie kosztów związanych z przewozem z miejsca wypadku do placówki medycznej, powrotu do Polski lub transportu zwłok do Polski
 • odpowiednie Assistance
 • przejęcie odpowiedzialności w przypadku wybuchu wojny lub aktów terroru w czasie pobytu na terytorium innego kraju

W zależności od charakteru i miejsca wyjazdu, możesz rozszerzyć ochronę o ryzyko:

 • zaostrzenia choroby przewlekłej
 • wykonywania pracy fizycznej lub pracy o wysokim stopniu ryzyka
 • amatorskiego uprawiania narciarstwa, snowboardu lub uprawiania sportów wysokiego ryzyka
 • wyczynowego lub zawodowego uprawiania sportu
 • pasywnego udziału w wojnie lub aktach terroru


Kontakt
Skontaktuj się z nami.
[contact-form-7 id="51" title="Formularz 1"]