conditor
conditor ubezpieczenia

Ubezpieczenie OC

Najkorzystniejsza oferta polisy ubezpieczenia OC

Pamiętaj, że warto dobrze się ubezpieczyć! Żeby znaleźć najkorzystniejszą ofertę polisy komunikacyjnej przyjdź do nas a pomożemy Ci ją znaleźć i dopasować ubezpieczenie OC do Twoich potrzeb.

Ceny składek polis komunikacyjnych mogą różnić się między sobą ze względu na zakres warunków ubezpieczenia oraz Towarzystwo Ubezpieczeniowe, które je oferuje.

W naszej ofercie mamy ponad 30 Towarzystw Ubezpieczeniowych,  m.in.: PZU, Warta, Link 4, MTU, HESTIA, Generali czy Proama. Ceny oferowanych przez nas polis potrafią być niższe niż te oferowane przez porównywarki internetowe lub w Towarzystwie.

Ubezpieczenie OC zadziała, gdy:

 • Zostaną wyrządzone szkody osobom trzecim podczas kolizji, podczas wysiadania i wsiadania z pojazdu, przy załadunku i rozładunku czy zatrzymania, postoju, garażowania.

Kiedy ubezpieczenie OC nie zadziała?

 • Gdy szkodę wyrządzimy sami sobie,
 • Uszkodzimy ładunki przewożone za opłatą,
 • Gdy szkody polegają na utracie gotówki, biżuterii lub papierów wartościowych,
 • Zniszczymy lub skazimy środowisko.

Na jaki okres zawarta jest  umowa ubezpieczenia OC?

 • Na 12 miesięcy
 • Odpowiedzialność rozpoczyna się z chwilą zawarcia umowy- również gdy na polisie jest późniejszy termin zapłaty a składka nie została jeszcze opłacona

Możesz zawrzeć umowę na okres 1 miesiąca-ubezpieczenie krótkoterminowe w przypadku gdy :

 • masz tylko przejściową rejestrację, zanim Urząd wyda Ci stały dowód
 • właściciel auta chce wywieźć auto za granicę, potrzebuje dokumentów na przejazd tylko do miejsca naprawy samochodu lub wykonania przeglądu rejestracyjnego.
 • sprowadziłeś auto z zagranicy i auto jest na zagranicznych tablicach rejestracyjnych

Kiedy mamy obowiązek zawarcia umowy OC?

 • Od dnia, gdy stajemy się posiadaczami pojazdu mechanicznego, jeżeli kupiliśmy pojazd z opłaconą polisą, możemy z niej korzystać do końca okresu jej trwania.
 • Jeżeli kupiliśmy pojazd używany i poprzedni właściciel nie posiadał ważnej umowy ubezpieczenia OC. Jeżeli nabywamy auto, które nie posiada ważnej polisy OC, musimy ją wykupić w dniu zakupu samochodu.
 • Jeżeli nowy samochód został kupiony od dealera lub sprowadzone z zagranicy auto nie posiada OC, polisę należy wykupić najpóźniej w dniu rejestracji.

Jak zmienić Towarzystwo Ubezpieczeniowe?

 • musimy dotychczasową umowę wypowiedzieć na co najmniej jeden dzień przed końcem okresu ochrony.
 • brak wypowiedzenia umowy oznacza automatyczne jej przedłużenie w tym samym Towarzystwie na kolejny rok.
 • Istnieje też możliwość wypowiedzenia umowy w nowym roku polisowym, gdy chcemy zmienić Towarzystwo, a polisa z poprzedniego TU się wznowiła. Wypowiadamy wtedy zawsze polisę prolongacyjną, nigdy nową.

Kary za brak Ubezpieczenia OC

Zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych  z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG oraz Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych każdy właściciel pojazdu mechanicznego musi mieć wykupioną polisę OC, a jeśli nie spełni tego obowiązku grozi mu kara finansowa. Wysokość grzywny jest uzależniona od płacy minimalnej brutto ustalonej przez rząd na dany rok kalendarzowy. Według UFG, która zgodnie z ustawą wyznacza i nakłada karny – liczba pojazdów bez OC przekracza w Polsce 100000. Ich właściciele często nie zdają sobie sprawy z braku ochrony, co wynika z nieznajomości zasad zawierania i kontynuowania umowy ubezpieczenia. Jednak wielu kierowców w pełni świadomie rezygnuje z zakupu polisy OC, uważając to za dobry sposób na oszczędność. W 2023 roku płaca minimalna zmieni się 2 razy- od 1 stycznia 2023 roku wzrosła do 3 490 zł, a od 1 lipca 2023 będzie wynosiła 3 600 zł. Oznacza to automatyczne podwyżki kar za brak OC. W przypadku posiadaczy samochodów osobowych jest to maksymalnie 2-krotność „minimalnej krajowej”, pojazdów ciężarowych do 3-krotności jej wartości, natomiast kierowcy motocykli i skuterów będą musieli zapłacić nie więcej niż jedną trzecią od całej kwoty.

Wysokość kary zależy również od czasu, jaki długo zarejestrowany w Polsce pojazd pozostaje bez ważnego ubezpieczenia. Maksymalna kara w przypadku aut osobowych w 2023 r. wyniesie po 1 lipca 7 200 zł. Właściciele ciężarówek, ciągników samochodowych i autobusów zapłacą nawet 10 800 zł kary. Z kolei jeżdżący bez OC właściciele pozostałych pojazdów (motocykli i skuterów) powinni być przygotowani na maksymalnie 1 200 zł kary.

Sumy gwarancyjne

Polisa wykupiona w danym Towarzystwie pokrywa wszelkie koszty związane ze szkodami spowodowanymi przez nasz pojazd oraz gwarantuje poszkodowanemu wypłatę odszkodowania w zakresie sum gwarancyjnych.

Sumy gwarancyjne to granice wysokości finansowej odpowiedzialności cywilnej posiadacza lub kierującego pojazdem. W ubezpieczeniu OC komunikacyjnym sumy określane są raz na 5 lat przez Komisję Europejską. W sumie za szkody spowodowane na terytorium jednego z państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Towarzystwa Ubezpieczeniowe odpowiadają do wysokości sumy gwarancyjnej określonej przepisami tego państwa, nie niższej jednak niż suma określona przez Komisję Europejską.

Od 2019
Szkody osobowe na 1 zdarzenie drogowe niezależnie od liczby poszkodowanych Maksymalnie 5 210 000 €
Szkody materialne na 1 zdarzenie- niezależnie od liczby poszkodowanych Maksymalnie 1 050 000 €

 

Celem ustalonych wysokości sum gwarancyjnych

jest zapewnienie sprawcy zdarzenia drogowego, że zakład ubezpieczeń uwolni go od wypłaty świadczenia do wysokości sumy gwarancyjnej  określonej w umowie ubezpieczenia, poszkodowanemu- uzyskania odszkodowania lub świadczenia ubezpieczonego do kwoty określonej w umowie. W związku z tym, za szkody spowodowane na terytoriach państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego zakłady ubezpieczeń odpowiadają do wysokości sumy gwarancyjnej określonej przepisami tego Państwa, nie niższe jednak niż suma  określana przez Komisję Europejską.

Zapraszamy do naszych Oddziałów na terenie całego kraju. Pomożemy dobrać Ci polisę pod Twoje indywidualne potrzeby.Kontakt
Skontaktuj się z nami.
[contact-form-7 id="51" title="Formularz 1"]