conditor
conditor ubezpieczenia

Floty

Ubezpieczenie floty jest skierowane do firm, które posiadają co najmniej kilka pojazdów, nie zależnie od rodzaju pojazdów: samochodów osobowych czy ciężarowych wraz z ich wyposażeniem.  Mała flota może obejmować nawet od 1 do 10 pojazdów, natomiast standardowo od 10 pojazdów wzwyż. W  ramach zawartego ubezpieczenia floty pojazdy mogą być ubezpieczone zbiorczo. Polisa może obejmować samo ubezpieczenie OC posiadacza pojazdu mechanicznego lub być rozszerzona o dodatkowe ryzyka wchodzące w skład pakietu:

 • Zielona Karta
 • Autocasco
 • NNW
 • Ubezpieczenie Assistance
 • Ubezpieczenie szyb, itp.
 • Ochrona prawna

Na wysokość ceny ubezpieczenia flotowego ma wpływ ilość oraz stan (rodzaj i wiek) posiadanych pojazdów,  dotychczasowa szkodowość klienta, liczba wypłaconych wcześniej świadczeń.

Dodatkowe korzyści z tytułu posiadania ubezpieczenia flotowego:

 • zakres ochrony dostosowywany pod potrzeby klienta
 • uproszczona procedura likwidacji szkód
 • brak utraty zniżek po szkodzie w pojeździe
 • różne warianty likwidacji szkód
 • prosta procedura zawierania umów ubezpieczenia


Kontakt
Skontaktuj się z nami.
[contact-form-7 id="51" title="Formularz 1"]