conditor
conditor ubezpieczenia

OC zarządcy nieruchomości

OC zarządcy nieruchomości jest ubezpieczeniem obowiązkowym, wynikającym z artykułu 186 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Ubezpieczenie powinno być zawarte nie później niż w przed dzień rozpoczęcia wykonywania działalności w związku z wykonywaniem działalności

OC zarządcy nieruchomości obejmuje:

  • odpowiedzialność cywilną zarządcy nieruchomości za szkody powstałe w następstwie zaniechania ubezpieczonego
  • odpowiedzialność cywilną zarządcy nieruchomości za szkody powstałe w następstwie działań ubezpieczonego
  • czynności wykonywane wraz z osobami trzecimi, które działają z polecenia ubezpieczonego i znajdują się pod jego nadzorem oraz działania osób trzecich
  • zakres obowiązkowy z minimalną sumą gwarancyjną 50 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia i wszystkich zdarzeń w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy.

 

 Kontakt
Skontaktuj się z nami.
[contact-form-7 id="51" title="Formularz 1"]