conditor
conditor ubezpieczenia

Ubezpieczenie Upraw Rolnych oraz OC Rolnika

 

 

UBEZPIECZENIE UPRAW ROLNYCH

 

Zapraszamy do naszych Oddziałów w całej Polsce. Przyjdź, a pomożemy Ci dobrać odpowiedni zakres oraz sumę ubezpieczenia do Twoich potrzeb!
Ruszamy od 25 WRZEŚNIA!!!!

Dokumenty ubezpieczenia wystawiane od 31 grudnia 2018 r. muszą zawierać poniższe nowe sumy gwarancyjne:

 • w przypadku szkód na osobie – 5 210 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych,
 • w przypadku szkód w mieniu – 1 050 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych.

 

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ROLNIKA

to odpowiedzialność za szkody na osobach lub  mieniu, wyrządzone osobom trzecim w związku z posiadaniem gospodarstwa rolnego przez ubezpieczonego i osoby pozostające z nim w gospodarstwie.

 • Jest zawierane na 12 miesięcy i wznawia się automatycznie
 • Zapewnia wypłatę odszkodowania osobom trzecim,
 • Obejmuje osoby pracujące w gospodarstwie rolnym ubezpieczonego
 • Obejmuje rolnika i jego rodzinę

Obowiązujące stawki sum gwarancyjnych:

 • Suma gwarancyjna w wypadku szkód na osobach 5 mln Euro
 • Suma gwarancyjna w wypadku szkód w mieniu 1 mln Euro

Jeżeli nie masz wykupionego ubezpieczenia OC Rolnika:

 • w przypadku szkody możesz spowodować znaczne straty finansowe związane z naprawieniem szkody wyrządzonej osobie trzeciej.
 • zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych grozi Ci kara na rzecz Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Ubezpieczenie obejmuje zdarzenia:

 • Powstałe w związku z ruchem pojazdów wolnobieżnych, będących w posiadaniu gospodarstwa rolnego i użytkowanych w związku z posiadaniem tego gospodarstwa.
 • Szkody powstałe w związku z posiadaniem gospodarstwa rolnego, będącą następstwem uszkodzenia ciała, zniszczenia lub uszkodzenia mienia lub śmierci.

Zapraszamy do naszych Oddziałów na terenie całego kraju. Pomożemy dobrać Ci polisę pod Twoje indywidualne potrzeby.

W naszych Oddziałach możesz zapłacić za swoją składkę jednorazowo lub rozłożyć swoją płatność nawet na 11 rat!Kontakt
Skontaktuj się z nami.
[contact-form-7 id="51" title="Formularz 1"]