conditor
conditor ubezpieczenia

Cargo

Ubezpieczenie Cargo

  • dla przedsiębiorców – producentów i handlowców (eksporterów i importerów)
  • dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych, oraz dla jednostek organizacyjnych nie będącymi osobami prawnymi.
  • może pokryć koszty związane z uprzątnięciem pozostałości po szkodzie
  • umowa może być zawarta na czas trwania jednego transportu lub na czas wszystkich transportów wykonywanych podczas jej trwania

Przy doborze ubezpieczenia  Cargo sprawdź:

  • zakres ochrony,
  • sumę ubezpieczenia,
  • wyłączenia od odpowiedzialności,
  • terminy zgłoszeń i możliwości odstąpienia od umowy,
  • czy ubezpieczeniem objęty jest również okres dokonywania załadunku lub rozładunku,
  • czy zakres obejmuje szkody wskutek zdarzeń losowych takich jak np.: powódź, pożar, uderzenie pioruna, osuwanie się ziemi.

Zakres rozszerzony może objąć dodatkowo szkody wskutek kradzieży mienia wraz ze środkiem transportu i kradzieży z włamaniem.

Zapraszamy do naszych Oddziałów na terenie całego kraju, pomożemy dobrać Ci polisę pod Twoje indywidualne potrzeby.

W naszych Oddziałach możesz zapłacić za swoją składkę jednorazowo lub rozłożyć swoją płatność nawet na 11 rat!Kontakt
Skontaktuj się z nami.
[contact-form-7 id="51" title="Formularz 1"]