conditor
conditor ubezpieczenia

INFORMACJA O POLSIE UBEZPIECZENIOWEJ OC AGENTA

AGENT: Multiagencja CONDITOR” Sp. z o. o. z siedzibą w: Ząbkowicach Śląskich, 57-200, ul. Legnicka 1,  wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem wpisu KRS: 0000358231 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 883-18-38-460

 

WYSTAWIAJĄCY POLISĘ: TUZ

OKRES UBEZPIECZENIA:  od 17.07.2021 do 16.07.2022

SERIA I NUMER POLISY: seria OCS nr 0015454Kontakt
Skontaktuj się z nami.