conditor
conditor ubezpieczenia

INFORMACJA O POLISIE UBEZPIECZENIOWEJ OC AGENTA

AGENT: Multiagencja CONDITOR” Sp. z o. o. S.K.A. z siedzibą w: Ząbkowicach Śląskich, 57-200, ul. Legnicka 1,  wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem wpisu KRS: 0000920341 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 883-18-38-460

WYSTAWIAJĄCY POLISĘ: TUZ Ubezpieczenia

OKRES UBEZPIECZENIA:  od 17.07.2022 do 16.07.2023

SERIA I NUMER POLISY: seria OCS nr 0024311Kontakt
Skontaktuj się z nami.
[contact-form-7 id="51" title="Formularz 1"]