conditor
conditor ubezpieczenia

Ubezpieczenie OC działalności

 

Ubezpieczenie oc działalności

jest przeznaczone dla właścicieli firm, którzy chcą całościowo zabezpieczyć swoje mienie m.in. przed:

 • ogniem i oraz innymi zdarzeniami losowymi
 • kradzieżą z włamaniem
 • wandalizmem
 • stłuczeniem szyb
 • odpowiedzialnością cywilną z tytułu prowadzonej działalności
 • All Risk
 • Assistance

Ubezpieczyć możemy m.in.:

 • Środki trwałe, takie jak: budynki, lokale, budowle, urządzenia oraz maszyny
 • Środki obrotowe
 • Wartości obrotowe i pieniężne
 • Mienie pracownicze

Ubezpieczanie OC z tytułu prowadzenia działalności lub posiadanego mienia, skierowane jest do osób prowadzących działalność produkcyjną lub usługową. Dzięki temu ubezpieczeniu zapewnisz finansowe bezpieczeństwo oraz ochronę w razie wyrządzenia szkody osobie trzeciej.

Swoim zakresem ubezpieczenie może objąć:

 • pracodawcę
 • produkt
 • delikt i OC kontrakt
 • szkody wyrządzone wskutek rażącego niedbalstwa
 • szkody w instalacjach podziemnych
 • szkody powstałe w wyniku zanieczyszczenia środowiska
 • szkody powstałe na skutek awarii instalacji i urządzeń
 • szkody wyrządzone przez podwykonawców
 • najemcę nieruchomości
 • straty finansowe
 • zniszczenie rzeczy użytkowanych na podstawie umowy najmu

Zapraszamy do naszych Oddziałów na terenie całego kraju. Pomożemy dobrać Ci polisę do Twoich indywidualnych potrzeb.

W naszych Oddziałach możesz zapłacić za swoją składkę jednorazowo lub rozłożyć swoją płatność nawet na 11 rat!Kontakt
Skontaktuj się z nami.
[contact-form-7 id="51" title="Formularz 1"]