conditor
conditor ubezpieczenia

Zobacz zasady konkursu Fiesta la Habana

Sprawdź, co musisz zrobić aby polecieć na KUBĘ w konkursie Fiesta la Habana
zorganizowanym przez MULTIAGENCJĘ CONDITOR wspólnie z GENERALI i PROAMA

 1. Konkurs jest skierowany do Partnerów Conditor, którzy otrzymali dostęp do sprzedaży PROAMA i GENERALI przed  02.2019 r. Pojęcie Partner określa sprzedaż na wszystkich loginach danej agencji ubezpieczeniowej.
 2. Konkurs trwa od 01.02.2019 r. do 31.12.2019 r.
 3. W konkursie biorą udział polisy pierwszoroczne i odnowieniowe.
 4. O zakwalifikowaniu polisy do konkursu decyduje jej data sprzedaży.
 5. Nagrodami jest 9 miejsc na szkoleniowo- motywacyjny wyjazd zagraniczny na Kubę w terminie marzec 2020 r.
 6. Kryterium do przyznania nagrody są punkty zdobyte w trakcie trwania konkursu zgodnie z poniższymi zasadami:
 • 3 pkt za każde 1 000,00 zł przypisu – OC KOMUNIKACYJNE
 • 6 pkt za każdy sprzedany produkt za każde 1 000,00 zł przypisu – NNW oraz ASSISTANCE (oprócz wypadkowego)
 • 10 pkt za każde 1 000,00 zł przypisu – AC
 • 20 pkt za każdy sprzedany produkt za każde 1 000,00 zł przypisu – MAJĄTEK (TRAVEL, NNW PRYWATNE, HOME, SME, ROLNE)
 • 20 pkt za każde 1 000,00 zł przypisu – GRUPA OTWARTA                       

     Partnerzy zostaną podzieleni na 3 kategorie:

 • 1 KATEGORIA: min. Przypis do zrealizowania : 300 000,00 zł – 4 miejsca premiowane nagrodą
 • 2 KATEGORIA: Przypis do zrealizowania : 170 000,00 zł – 2 miejsca premiowane nagrodą
 • 3 KATEGORIA: Przypis do zrealizowania :  70 000,00 zł – 1 miejsce premiowane nagrodą
 • Dodatkowe 1 miejsce niezależnie od kategorii  : otrzyma Partner z największą ilość sprzedanych polis HOME/SME – MIN. 50 SZTUK
 • Dodatkowe 1 miejsca niezależnie od kategorii: otrzyma Partner z największą ilość sprzedanych polis AC – MIN. 50 SZTUKPartner otrzyma indywidualnie informację, do której kategorii został zakwalifikowany.
 1. Nagrody przyznawane są Partnerom, którzy uzyskają największą ilość punktów. W przypadku takiej samej liczby punktów o wygranej decyduje większy przypis na punktowanych polisach.
 2. Jeżeli Partner nie spełni któregoś warunku koniecznego lub zrezygnuje z wygranej, nagroda zostanie przyznana kolejnemu Partnerowi.
 3. Partner może wygrać tylko jedną nagrodę.
 4. Z nagrody może skorzystać tylko  Partner lub jego Pracownik.
 5. Nagroda nie może być odstąpiona osobie trzeciej.
 6. Nagroda nie może zostać wymieniona na gotówkę.
 7. Wyniki częściowe będą ogłaszane raz w miesiącu za poprzedni miesiąc sprzedażowy, rozsyłane do 50 Partnerów z największą ilością punktów .
 8. Z konkursu są wyłączeni pracownicy biur Conditor oraz biur należących do osób będących we współpracy z Multiagencją Conditor na podstawie umów managerskich oraz koordynatorskich
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia uczestnika konkursu w dowolnym momencie w przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących procedur i zasad współpracy z PROAMĄ i GENERALI.
 10. Ogłoszenie ostatecznych wyników nastąpi do 20.01.2020r.


Kontakt
Skontaktuj się z nami.
[contact-form-7 id="51" title="Formularz 1"]