conditor
conditor ubezpieczenia

OC w życiu prywatnym

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym jest odpowiedzialnością cywilną Ubezpieczonych za szkody, które zostaną wyrządzone osobom trzecim lub ich rzeczom oraz następstwa tych szkód. Ochroną mogą zostać również m.in.:

 • osoby wspólnie zamieszkujące i prowadzące wspólne gospodarstwo domowe,
 • osoby pomagające ubezpieczonemu w czynnościach życia prywatnego,
 • osoby z polskim obywatelstwem,
 • cudzoziemcy posiadający zezwolenie na osiedlenie się na terytorium Polski lub na zamieszkanie na czas określony

Chroni przed skutkami finansowymi szkód wyrządzonych osobom trzecim przez wymienionych powyżej w związku z:

 • użytkowaniem nieruchomości, w tym odpowiedzialność za „szkody zalaniowe” niezależnie od winy Ubezpieczonego i członków jego rodziny,
 • związanych z wykonywaniem czynności życia codziennego, w tym szkód wyrządzonych przez posiadane zwierzęta, czy powstałe wskutek amatorskiego uprawiania sportów (także snowboard i narciarstwo).

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym nie obejmuje szkód związanych z:

 • prowadzeniem działalności gospodarczej,
 • wykonywaniem zawodu,
 • pełnieniem służby,
 • sprawowaniem urzędu, funkcjonowaniem w związkach i zrzeszeniach.
 • uprawiania sportów wyczynowych i powietrznych oraz uczestnictwa w polowaniu.

Zapraszamy do naszych Oddziałów na terenie całego kraju. Pomożemy dobrać Ci polisę do Twoich indywidualnych potrzeb.

W naszych Oddziałach możesz zapłacić za swoją składkę jednorazowo lub rozłożyć swoją płatność nawet na 11 rat!Kontakt
Skontaktuj się z nami.
[contact-form-7 id="51" title="Formularz 1"]